PL       AZ       RU  

Strona główna
Aktualności
Historia
Wybitni działacze polscy
Losy
Azerbejdżan
Kontakty
Linki
Copyright © www.polonia-baku.org
Wszystkie prawa zastrzeżone

POLSKA WERSJA STRONY WSPÓLNOTY
'POLONIA-AZERBEJDŻAN'
02.11.23. Dziś na grobie inżyniera Potockiego


W Baku otwarto pierwszy samodzielny sklep PEPCO w Azerbejdżanie

27 lipca br. w Baku otwarto pierwszy samodzielny sklep PEPCO w Azerbejdżanie (PEPCO Azərbaycan). Placówkę ogólnoeuropejskiej sieci dyskontowych sklepów odzieżowo-przemysłowych z Polski uruchomili wspólnie: prezes rady nadzorczej i właściciel Veyseloglu Group of Companies Aydin Talibov, prezes Grupy Burak Deniz, Ambasador RP w Azerbejdżanie Rafał Poborski oraz prezes sieci sklepów Araz Supermarket Rashad Ibrahimov. W uroczystości wzięli udział licznie przybyli goście oraz media.

Otwarcie sklepu jest kolejnym krokiem ekspansji PEPCO w Azerbejdżanie i rezultatem udanej współpracy z siecią supermarketów Araz, w ramach której już w 28 placówkach Araz dostępna jest oferta PEPCO. Docelowo sieć samodzielnych sklepów PEPCO ma objąć główne ośrodki miejskie Azerbejdżanu, oferując azerbejdżańskim konsumentom szeroką gamę europejskich produktów.


Wizyta naukowa w ramach projektu “Erasmus”dr Barbary Wojtasik z Wydziału Biologii Uniwersytetu Gdańskiego w Uniwersytecie w Baku (03.07.-07.07.2023)

W związku z intensywnie rozwijającymi się potrzebami związanymi z ochroną wód powierzchniowych i morskich oraz potrzebą ich rekultywacji planowane działania mają na celu wypracowanie strategii pozwalających na szybsze i skuteczniejsze działania ochronne. Doświadczenia naukowe dr B. Wojtasik koncentrują się na obszarze Europy Środkowej, w szczególności Polski oraz Arktyki (Spitsbergen, Islandia). Poszerzenie doświadczeń o obszar badawczy jednostki goszczącej BSU (Kaukaz Południowy, wybrzeże Morza Kaspijskiego), a także wiedzy naukowców pracujących w BSU daje możliwość wypracowania uniwersalnego podejścia do problemów oceny stanu ekologicznego wód powierzchniowych. Ze względu na złożoność zagadnienia oraz odmienne warunki klimatyczne Polski i Azerbejdżanu korelacja stosowanych metod, wdrożenie metody MeioEco, a także szersze spojrzenie na problemy środowiskowe (przemysł naftowy, eutrofizacja wód i postępujące zasolenie) są szczególnie ważne. Rozwój odnawialnych źródeł energii (OZE) wiąże się również z koniecznością rozpoznania nowych zagrożeń środowiskowych. Jednym z nich jest masowe wykorzystanie betonu hydrotechnicznego stosowanego w różnego typu konstrukcjach na wodach morskich i śródlądowych (platformy wiertnicze, farmy wiatrowe, falochrony itp.). Dlatego wymiana doświadczeń jest szczególnie ważna, ponieważ może mieć realny wpływ na ochronę środowiska wodnego (ograniczenie lub rezygnację z substancji toksycznych, lepszy i skuteczniejszy monitoring, a także rekultywację).

Spqotkania i dyskusje z p. Prof. Afat Mammadova Dziekanem Wydziału Biologii BSU oraz z pracownikami naukowymi Uniwersytetu w Baku i Azerbejdżańskiej Akademii Nauk oraz Laboratorium Analiz Wody „AzerSu” dotyczyły głównie metod badawczych w monitoringu wód, w tym metodyki analiz biomonitoringu z wykorzystaniem drobnych bezkręgowców zamieszkujących Morze Kaspijskie. Omówiono podstawowe problemy związanych z ochroną wód powierzchniowych i pozyskiwaniem dobrej jakości wody pitnej dla ponad 3 milionowej aglomeracji Baku. Dyskusja nad pewnymi podobieństwami (niskie zasolenie) pomiędzy morzem bałtykim i kaspijskim, co daje możliwość analiz modelowych zmian zgrupowań organizmów w przypadku zmian klimatu.

W środę, 5 lipca 2023 r. odbyło się seminarium naukowe w Muzeum Instytutu Zoologii, na którym dr B. Wojtasik wygłosiła referat: „Meiobenthos as a sensitive indicator of environmental pollution”. Na seminarium byli pracownicy i doktoranci Instytutu Zoologii oraz Instytutu of Physiology Azerbijan Academy of Science. Prezentacja zakończyła się dyskusją na tematy związane z monitoringiem środowiska wodnego.

Dyskusja z prof. Grigoriy M. Palatnikov, (Kierownikiem Katedry Fizjologii Ekologicznej i Toksykologii Instytutu Fizjologii Azerbejdżańskiej Akademii Nauk) dotyczyła toksyczności zatok morza kaspisjskiego w okolicach Baku oraz zmian jakie zaszły w ostatnich 30 latach w toksyczności osadów i wody w tym rejonie.

Spotkanie z p. Olgą Jurzaniną-Makowielską, prezesem Wspólnoty Polonii w Azerbejdżanie.

Przed budynkiem laboratorium AzerSu

Seminarium naukowe na Wydziale Biologii Uniwersytetu w Baku, 05.07.2023.

Seminarium naukowe, 05.07.2023 r.


Video od pana Telmana Husejnowa

Ponadczasowa muzyka Chopina pod murami IX wieku... a wokół okazałe budynki stworzone przez genialnych polskich architektów. Baku, Iceri Seher.


Na przyjęciu Ambasady RP w Baku z okazji Dnia Konstytucji 3 Maja

Ambasador Poborski i nasi polonusy

Zespół Pawie Pióra z Krakowa

Spotkanie „Polscy pisarze laureaci Nobla”

W końcu marca odbyłó się spotkanie w Instytucie Literatury Akademii Nauk Azerb. Republiki o tematyce „Polscy pisarze laureaci Nobla”

Przemowienie wygłosił dyrektor Instytutu Literatury dr Mechman Gasanły

Wystąpił również prorektor Słowiańskiego Uniwersytetu dr Enver Abbasov

Z wykładami o twórczości polskich pisarzy wystąpili prof. Giular Abdułabekova, jak również dr habilitowany Samir Sattarov.

Studenci Słowiańskiego Uniwersytetu przeczytali swoje tłumaczenia wierszy polskich noblistów.

Członek Rady naszej Polonii dziennikarz Aleksander Kostin opowiedział o szczegółach mało znanych dla bakijskich pracowników naukowych, w tym o części pierwszej utworu S.Żeromskiego „Przedwiosnie” ,gdzie akcja toczy się w Baku.

Na koniec spotkania uczęstniczący wyrazili życzenie, żeby podobne spotkania odbywały się regularnie, to dało by nowy impuls dla promocji klasycznej polskiej literatury.

Trzeba zaznaczyć, że to już drugie spotkanie o podobnej tematyce. Pierwsze spotkanie odbyło się w roku 2021, gdy był obchodzony jubileusz Stanisława Lema


Aleksander Kostin


Rodzina Kozińskich

W końcu stycznia 2023 do Baku zawitała sympatyczna polska rodzina Kozińskich z Bydgoszczy - pani Asia, pan Marek z dwoma córkami– Alicją i Mają. Zwiedzali zabytki, w tym liczne budynki polskich architektów

Nasze miasto Baku bardzo wszystkim się podobało

Liczne budynki polskich architektów (video)
Copyright © www.polonia-baku.org Wszystkie prawa zastrzeżone