PL       AZ       RU  

Strona główna
Aktualności
Historia
Wybitni działacze polscy
Losy
Azerbejdżan
Kontakty
Linki
Copyright © www.polonia-baku.org
Wszystkie prawa zastrzeżone

POLSKA WERSJA STRONY WSPÓLNOTY
'POLONIA-AZERBEJDŻAN'W Baku otwarto pierwszy samodzielny sklep PEPCO w Azerbejdżanie

27 lipca br. w Baku otwarto pierwszy samodzielny sklep PEPCO w Azerbejdżanie (PEPCO Azərbaycan). Placówkę ogólnoeuropejskiej sieci dyskontowych sklepów odzieżowo-przemysłowych z Polski uruchomili wspólnie: prezes rady nadzorczej i właściciel Veyseloglu Group of Companies Aydin Talibov, prezes Grupy Burak Deniz, Ambasador RP w Azerbejdżanie Rafał Poborski oraz prezes sieci sklepów Araz Supermarket Rashad Ibrahimov. W uroczystości wzięli udział licznie przybyli goście oraz media.

Otwarcie sklepu jest kolejnym krokiem ekspansji PEPCO w Azerbejdżanie i rezultatem udanej współpracy z siecią supermarketów Araz, w ramach której już w 28 placówkach Araz dostępna jest oferta PEPCO. Docelowo sieć samodzielnych sklepów PEPCO ma objąć główne ośrodki miejskie Azerbejdżanu, oferując azerbejdżańskim konsumentom szeroką gamę europejskich produktów.
Polski trener Dawid Szwarga po meczu rewanżowym z Qarabag FK

https://youtu.be/gC5MEF8NI9cWizyta naukowa w ramach projektu “Erasmus”dr Barbary Wojtasik z Wydziału Biologii Uniwersytetu Gdańskiego w Uniwersytecie w Baku (03.07.-07.07.2023)

W związku z intensywnie rozwijającymi się potrzebami związanymi z ochroną wód powierzchniowych i morskich oraz potrzebą ich rekultywacji planowane działania mają na celu wypracowanie strategii pozwalających na szybsze i skuteczniejsze działania ochronne. Doświadczenia naukowe dr B. Wojtasik koncentrują się na obszarze Europy Środkowej, w szczególności Polski oraz Arktyki (Spitsbergen, Islandia). Poszerzenie doświadczeń o obszar badawczy jednostki goszczącej BSU (Kaukaz Południowy, wybrzeże Morza Kaspijskiego), a także wiedzy naukowców pracujących w BSU daje możliwość wypracowania uniwersalnego podejścia do problemów oceny stanu ekologicznego wód powierzchniowych. Ze względu na złożoność zagadnienia oraz odmienne warunki klimatyczne Polski i Azerbejdżanu korelacja stosowanych metod, wdrożenie metody MeioEco, a także szersze spojrzenie na problemy środowiskowe (przemysł naftowy, eutrofizacja wód i postępujące zasolenie) są szczególnie ważne. Rozwój odnawialnych źródeł energii (OZE) wiąże się również z koniecznością rozpoznania nowych zagrożeń środowiskowych. Jednym z nich jest masowe wykorzystanie betonu hydrotechnicznego stosowanego w różnego typu konstrukcjach na wodach morskich i śródlądowych (platformy wiertnicze, farmy wiatrowe, falochrony itp.). Dlatego wymiana doświadczeń jest szczególnie ważna, ponieważ może mieć realny wpływ na ochronę środowiska wodnego (ograniczenie lub rezygnację z substancji toksycznych, lepszy i skuteczniejszy monitoring, a także rekultywację).

Spqotkania i dyskusje z p. Prof. Afat Mammadova Dziekanem Wydziału Biologii BSU oraz z pracownikami naukowymi Uniwersytetu w Baku i Azerbejdżańskiej Akademii Nauk oraz Laboratorium Analiz Wody „AzerSu” dotyczyły głównie metod badawczych w monitoringu wód, w tym metodyki analiz biomonitoringu z wykorzystaniem drobnych bezkręgowców zamieszkujących Morze Kaspijskie. Omówiono podstawowe problemy związanych z ochroną wód powierzchniowych i pozyskiwaniem dobrej jakości wody pitnej dla ponad 3 milionowej aglomeracji Baku. Dyskusja nad pewnymi podobieństwami (niskie zasolenie) pomiędzy morzem bałtykim i kaspijskim, co daje możliwość analiz modelowych zmian zgrupowań organizmów w przypadku zmian klimatu.

W środę, 5 lipca 2023 r. odbyło się seminarium naukowe w Muzeum Instytutu Zoologii, na którym dr B. Wojtasik wygłosiła referat: „Meiobenthos as a sensitive indicator of environmental pollution”. Na seminarium byli pracownicy i doktoranci Instytutu Zoologii oraz Instytutu of Physiology Azerbijan Academy of Science. Prezentacja zakończyła się dyskusją na tematy związane z monitoringiem środowiska wodnego.

Dyskusja z prof. Grigoriy M. Palatnikov, (Kierownikiem Katedry Fizjologii Ekologicznej i Toksykologii Instytutu Fizjologii Azerbejdżańskiej Akademii Nauk) dotyczyła toksyczności zatok morza kaspisjskiego w okolicach Baku oraz zmian jakie zaszły w ostatnich 30 latach w toksyczności osadów i wody w tym rejonie.

Spotkanie z p. Olgą Jurzaniną-Makowielską, prezesem Wspólnoty Polonii w Azerbejdżanie.

Przed budynkiem laboratorium AzerSu

Seminarium naukowe na Wydziale Biologii Uniwersytetu w Baku, 05.07.2023.

Seminarium naukowe, 05.07.2023 r.


Video od pana Telmana Husejnowa

Ponadczasowa muzyka Chopina pod murami IX wieku... a wokół okazałe budynki stworzone przez genialnych polskich architektów. Baku, Iceri Seher.


Na przyjęciu Ambasady RP w Baku z okazji Dnia Konstytucji 3 Maja

Ambasador Poborski i nasi polonusy

Zespół Pawie Pióra z Krakowa

Spotkanie „Polscy pisarze laureaci Nobla”

W końcu marca odbyłó się spotkanie w Instytucie Literatury Akademii Nauk Azerb. Republiki o tematyce „Polscy pisarze laureaci Nobla”

Przemowienie wygłosił dyrektor Instytutu Literatury dr Mechman Gasanły

Wystąpił również prorektor Słowiańskiego Uniwersytetu dr Enver Abbasov

Z wykładami o twórczości polskich pisarzy wystąpili prof. Giular Abdułabekova, jak również dr habilitowany Samir Sattarov.

Studenci Słowiańskiego Uniwersytetu przeczytali swoje tłumaczenia wierszy polskich noblistów.

Członek Rady naszej Polonii dziennikarz Aleksander Kostin opowiedział o szczegółach mało znanych dla bakijskich pracowników naukowych, w tym o części pierwszej utworu S.Żeromskiego „Przedwiosnie” ,gdzie akcja toczy się w Baku.

Na koniec spotkania uczęstniczący wyrazili życzenie, żeby podobne spotkania odbywały się regularnie, to dało by nowy impuls dla promocji klasycznej polskiej literatury.

Trzeba zaznaczyć, że to już drugie spotkanie o podobnej tematyce. Pierwsze spotkanie odbyło się w roku 2021, gdy był obchodzony jubileusz Stanisława Lema


Aleksander Kostin


Rodzina Kozińskich

W końcu stycznia 2023 do Baku zawitała sympatyczna polska rodzina Kozińskich z Bydgoszczy - pani Asia, pan Marek z dwoma córkami– Alicją i Mają. Zwiedzali zabytki, w tym liczne budynki polskich architektów

Nasze miasto Baku bardzo wszystkim się podobało

Liczne budynki polskich architektów (video)
Copyright © www.polonia-baku.org Wszystkie prawa zastrzeżone