PL       AZ       RU  

Abramoviç Mixail Vladimiroviç
(1884-1965)

Michał ABRAMOWICZ

Görkəmli geoloq-neftçi, alim, Azərbaycan SSR Elmlər Akademiyasının akademiki (1943)1884-cü ildə Bakıda anadan olmuşdur.

İlk dəfə neft yataqlarında suyun paylanması üzrə Palmer sistemini tətbiq etmişdir. 1992-ci ildən ömrünün axırına qədər Azərbaycan Sənaye İnstitutunda “Neft və Qaz yataqlarının axtarışı və kəşfiyyatı” kafedrasında professor və kafedra müdiri işləmişdir.

1920-ci ildən 1930-cu ilə qədər “Azneft” Birliyinin Geologiya İdarəsinə rəhbərlik etmişdir.

1935-1937-ci illərdə SSRİ AZFAN-nın geologiya sektorunun rəhbəri olmuşdur.

1938-ci ildən İ.M. Qubkin adına neft-geologiya laboratoriyasına rəhbərlik etmişdir. Neft hasılatında təkrarı üsulların geoloji tətbiqi layihəsinin, Respublikada neft yataqlarında ehtiyatların hesablanmasının və yüksək ixtisaslı geoloq kadrların hazırlanmasında böyük rol oynamışdır.

M.Abramoviç 100 çox elm işin, o cümlədən 6 monoqrafiyanın müəllifidir.

Qırmızı Əmək Bayrağı ordeni və medallarla tətlif olunmuşdur.

tərcümə edin
Dr Hüseyn Hüseynov

Copyright © www.polonia-baku.org Wszystkie prawa zastrzeżone